Met plezier delen we het vervolg op ons programma voor leerjaar 2: Let’s Play Arabic 2! In het tweede leerjaar van ons programma bouwen we voort op wat de kinderen in het eerste jaar hebben geleerd. Het blijft ons doel om hen op een speelse manier kennis te laten maken met de Arabische taal en ze de ruimte te bieden om zichzelf te zijn en vrij te laten bewegen terwijl ze hiermee bezig zijn. Kortom, we willen de ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren door bewegend te leren en hen uit te dagen op verschillende manieren. Dit is niet alleen omdat we het belangrijk vinden dat ze de taal van de Quran te leren, maar ook om ze de ruimte te geven om te bloeien.

Wat bieden wij aan?

De mogelijkheid voor kinderen om hun ontwikkeling bi’idhnillaah een boost te geven terwijl ze hun kennis van de Arabische taal verbreden. We vinden het enorm belangrijk dat onderwijs en daarmee de methodes aansluiten op de behoeftes en interesses van de leerling. Voor dit programma ligt onze focus dan ook op spelenderwijs leren, met aandacht voor creativiteit en een gezonde hoeveelheid uitdaging. We hopen hiermee dat de wil en het verlangen naar de Arabische taal toeneemt, opdat het haar vruchten mag afwerpen in shaa Allaah.

Het zullen interactieve lessen zijn in groepen van ongeveer 10 leerlingen, waarbij ze de vrijheid krijgen om te bewegen en creatief te zijn. Dit omdat we het belangrijk vinden dat er persoonlijke aandacht is voor elke leerling en haar/zijn ontwikkeling.

Wat kun je verwachten

Een pedagogisch verantwoorde, veilige en uitdagende omgeving. De docent zal wekelijkse evaluaties per mail met de ouders delen, waarin ook eventuele verbeterpunten en huiswerk te vinden zijn. Wij vragen daarom ook van de ouders om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen en lessen van uw kind, baarak Allaahu feekum. Daarnaast krijgt u bij aanvang van het semester per mail het lesprogramma van ons toegestuurd. Hierin vindt u de inhoud van de lessen terug en ziet u wat er wekelijks aan stof behandeld zal worden. Om de voortgang van de leerlingen over langere tijd te belichten, zal de docent periodiek een voortgangsgesprek met de ouders plannen.

Start momenten

Het schooljaar start in week 38 (De week van 18-09-2023 tot 24-09-2023). Bent u de aanmelding van de start van het schooljaar misgelopen? Niet getreurd, hieronder zijn er een aantal instroommomenten:

  • Week 47: (De week van 20-11-2023 tot 26-11-2023)
  • Week 4: (De week van 24-01-2024 tot 28-01-2024)
  • Week 12: (De week van 18-03-2024 tot 24-03-2024)
  • Week 16: (De week van 15-04-2024 tot 21-04-2024)

 

We kijken er enorm naar uit om jullie te mogen verwelkomen met een warm welkom! Marhaban!