Koranprogamma 2022-2023

Nieuw: Arabiateaching heeft een volledige afdeling opgezet, gericht op het onderwijzen van de Koran. En dat is speciaal voor ons. Sinds onze oprichting hadden wij ons namelijk enkel gefocused op het onderwijzen van de Arabische taal. En dat deden wij bewust. 

Maar de drang als organisatie om een professioneel Koranprogramma op te zetten werd met de tijd groter. Vooral omdat wij zagen dat de primaire beweegreden van onze studenten, voor het leren van de Arabische taal, het lezen van de Koran is. 

Wij vragen Allah om ons daarbij te helpen en ons in staat te stellen om anderen te ondersteunen om Zijn boek te kunnen memoriseren.

Wat bieden wij aan? In onze nieuwe pand hebben wij speciaal voor de Koranprogramma een Koran-ruimte ingericht. Wij willen vanuit hier een traditionele aanpak van het memoriseren van de Koran realiseren. Voor onze studenten hebben wij ook koranborden ter beschikking gesteld. Zij kunnen door deze zeer effectieve methode de Koran gemakkelijker memoriseren, doordat de verzen eerst worden opgeschreven.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de traditionele wijzen (meestal) leiden -na de wil van Allah- tot de beste resultaten. Maar wil je bij ons de Koran gewoon van de Moshaf memoriseren? Dan is dat uiteraard mogelijk.

Onze docenten Wij vinden het belangrijk dat onze studenten les krijgen van docenten die opgeleid en gecertificeerd zijn in de Koranwetenschappen. Hiermee streven wij ernaar om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen. Onze docenten bezitten daarom -naast het feit dat ze allen dragers zijn van de Koran- allemaal Ijazaat in verschillende Tajweedwetenschappen, zoals: Tuhfat al-atfaal, Aljazaria en Nadm Al-jaami’.

Wat kan je verwachten?

De Koranprogramma is er expliciet niet op gericht om als een exegeseprogramma te dienen. Wij geven dus geen uitleg van de Koran. Wij helpen de studenten wel bij het memoriseren van de Koran, het perfectioneren van de uitspraak en het opstellen van een realistische hifdschema. Officieel zijn er altijd twee lesmomenten, maar in overleg met jouw docent(e) kan je altijd vaker langskomen. Kan je slechts maar een dag aanwezig zijn? Geen probleem! Geef dat door aan onze klantservice en zij zullen jou daarbij helpen.

Kids Kinderen hebben een andere vorm van onderwijs nodig dan onze volwassen studenten. Pedagogisch verantwoord onderwijs staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen plezier ervaren tijdens de lessen en zich ontplooien in een veilige leeromgeving. 

In een kleinschalige leergemeenschap stimuleren wij de kinderen om een band op te bouwen met de Quran en de Arabische taal. Het is ons doel om de kinderen intrinsiek te motiveren en hen eigenaarschap te bieden in hun eigen leerproces waarbij kinderen kritisch leren nadenken en reflecteren over de eigen leerdoelen en handelingen. We streven ernaar om elk kind de mogelijkheid te geven om op eigen tempo te ontwikkelen en hen daarbij uit te dagen in de persoonlijke competentie. Er is tijdens de lessen voldoende ruimte voor individuele aandacht.

Bij Arabia Teaching gaan wij niet voor ‘’gemiddeld’’, maar dagen wij kinderen uit om te blijven groeien. Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn bij ons.

Lestijden/dagen en financiële bijdrage:

Lestijden/dagen

Heren/jongens groep 1

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag

van 19:15 tot 22:15

Heren/jongens groep 2

Elke maandag en woensdag

van 19:15 tot 22:15

Dames/meisjes groep 1

Elke vrijdag en zaterdag

van 15:45 tot 17:45

Dames/meisjes groep 2

Elke vrijdag en zaterdag

van 19:15 tot 22:15

Let op! Lestijden en dagen zijn onder voorbehoud. De definitieve lesmomenten worden na de sluitingstermijn van de aanmeldingen (05/11/2022) officieel kenbaar gemaakt per mail.

De financiele bijdrage voor de programma is 24,- per maand voor zes uur per week. Wil je meer uren les volgen? Dan kan dat kosteloos, maar in overleg met jouw docent(e).

Heb je nog vragen? Neemt dan contact op met onze Koranafdeling via +31 6 84 68 20 42. Zij zijn op onze werktijden zowel telefonisch als per whatsapp te bereiken. Je kan ons ook mailen naar info@arabiateaching.nl.

Ben je er al helemaal uit? Welkom! Meld je dan aan via onderstaande aanmeldbutton. 

Moge Allah ons allen succes schenken om zijn boek te memoriseren.