CURSUS TER VOORBEREIDING OP DE RAMADAN (EN DAARNA)

De gezegende maand Ramadan is in zicht en de juiste voorbereiding is van groot belang voor ons als moslims. Vandaar dat wij onze broeders en zusters de Arabische letters willen laten lezen alvorens deze gezegende maand aanbreekt. Wij van Arabia Teaching hebben daarom deze cursus samengesteld en vertellen je graag wat je kan verwachten.

Doel

Het doel van deze cursus is:
– De Arabische letters kunnen lezen
– De leestekens begrijpen
– Arabische woorden en zinnen kunnen lezen
– De Nobele Quran zelfstandig kunnen lezen

Na het afronden van de cursus zal de student:
– Elke letter van de Quran juist uitspreken
– Alle basisregels kennen van het reciteren van de Quran
– Geen duidelijke of verborgen fouten meer maken
– Zonder kleurtjes de Quran kunnen lezen.

Voor wie?

Deze cursus is er voor onze broeders en zusters die het Arabische schrift nog niet kunnen lezen. Je staat dus nog aan het begin van je ontwikkeling van de Arabische taal. Deze cursus biedt jou een goede basis voor het correct leren lezen van de Quran.

Aantal plaatsen

Er zijn zowel fysieke als online klassen opgezet waar 8 broeders en/of zusters in plaats kunnen nemen. Wij hebben dus niet veel plekken gereserveerd voor deze cursus, dus meld je snel aan!

Slagingskans

Om je slagingskans te vergroten, is het belangrijk om het volgende te doen:

– Je voor te bereiden op de lessen. 
– Alle lessen bij te wonen.
– Op tijd te zijn voor de lessen.

Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat je voor de gezegende maand Ramadan de Quran kan lezen.

Cursus ter voorbereiding op de maand ramadan