Algemene info studiejaar 2022-2023

Studiepunten en studielast 

Gedurende het 3-jarige traject kun je in totaal 108 studiepunten behalen. Deze zijn onderverdeeld in 36 studiepunten per studiejaar. Je kunt in de basis per semester 9 studiepunten behalen. Hier is één uitzondering op vanwege de zwaarte van het vak, namelijk Balaaghah 2 in semester 4 van het laatste studiejaar. Dit vak op zich is namelijk al 9 studiepunten waard. Hoe de punten per module verder verdeeld zijn kun je terugvinden in de vakoverzichten. De studielast telt in totaal 13,5 uur, waarvan 4,5 uur onder lesuren valt en 9 uur zelfstudie.

Examens en herkansingen

De tussentijdse toetsen zullen volgens planning plaatsvinden in week 5 van elk semester. De eindtoetsen vinden plaats in de laatste week van het semester en in week 2 van het daaropvolgende semester krijgt elke student de mogelijkheid om eventueel te herkansen. Voor semester 4 zullen de herkansingen plaatsvinden in de week van 22 t/m 26 juni.

Aanwezigheidsplicht

We verwachten van studenten dat zij minimaal 80% van de lessen bijwonen en alleen in uiterste gevallen absent zijn. We hopen dat eenieder het belang van deze kennis inziet en zich ervan bewust is dat je, na de Hulp van Allaah, alleen succes zult boeken middels inzet en inspanningen. Daar hoort bij dat je altijd je best doet om (op tijd) naar de lessen te komen, tenzij de omstandigheden dit niet toelaten.

Beoordeling

Indien een student aan de norm van 80% aanwezigheid heeft voldaan en alle vakken met een voldoende heeft afgerond, krijgt hij of zij akkoord om door te stromen naar het volgende studiejaar.