Mumti’ fee sharh al Ajrumiyah

Welkom bij de cursus Mumti’ fee sharh al Ajrumiyah. Gedurende deze cursus wordt het welbekende boek: Mumti’ fee sharh al Ajrumiya van Abu Anas Maalik bnu Saalim al Mahdhari behandeld. Dit inleidende boek tot de grammatica is op hedendaagse dag over de hele wereld bekend en kan beschouwd worden als de eerste bouwsteen in het vakgebied van An-nahw. Het doel van de schrijver is de Arabische taal van de studenten te verbeteren en versterken in zowel schrift als spraak. Zodoende zal de student na het bestuderen van dit boek een sterke basis hebben van de Arabische grammatica.

Wij hebben voor deze bestseller een lesprogramma samengesteld zodat de student een goed overzicht krijgt van wat er gedurende deze cursus behandeld zal worden. De cursus duurt in totaal vier maanden en bedraagt twee lesmomenten van ander halfuur per week.

Niveau 4

Ajroemiyyah